Termes i condicions

Crocas Shop

Ús de la pàgina web de Crocas Shop

Si continua navegant i utilitzant aquest lloc web, accepta complir i estar subjecte als següents termes i condicions d’ús, que juntament amb la nostra política de privacitat regeixen la relació de Crocas Shop (crocasshop.com)amb vostè en relació amb aquest lloc web. Si no està d’acord amb alguna part d’aquests termes i condicions, no utilitzi el nostre lloc web.

Crocas Shopés una botiga multiamrca online (ecommerce) dedicada a la venda de diversos productes multimarca, i de tercers. Les condicions de venda en ambdós casos poden diferir.

Està terminantment prohibit  carregar, distribuir o publicar a través d’crocasshop.com  cap contingut, informació o un altre material sense permís dels propietaris de crocasshop.com. Tampoc pot incloure material que (1) inclogui errors, virus, cucs, trapes, cavalls de Troia o altres codis o propietats perjudicials; (2) sigui difamatori, amenaçador, difamatori, obscè, indecent, pornogràfic, discriminatori o podria donar lloc a qualsevol responsabilitat civil o penal segons les lleis de la Unió Europea, dels EE. UU. O les lleis de qualsevol altre país que correspongui ; o (c) violi o infringeixi els drets d’autor, patents, marques comercials, marques de servei, secrets comercials o altres drets de propietat de qualsevol persona.

Crocasshop.com pot donar-li una identificació de compte i una contrasenya per permetre-li accedir i utilitzar certes parts d’aquest Lloc. Cada vegada que utilitza una contrasenya o identificació, es considera que està autoritzat per accedir i utilitzar el Lloc de manera coherent amb els termes i condicions d’aquest acord, i  crocasshop.com  no té l’obligació d’investigar la font d’aquest accés o ús de la web crocasshop.com.

A l’accedir a aquest lloc, vostè certifica que té 18 anys d’edat o más.  Si és menor de 18 anys, utilitzeu aquest Lloc només sota la supervisió d’un pare o tutor legal. 

Subjecte als termes i condicions d’aquest acord, per la present li atorga una llicència limitada, revocable, intransferible i no exclusiva per accedir i utilitzar el Lloc mostrant-ho en el vostre navegador d’Internet només amb el propòsit de comprar i no per a qualsevol ús comercial o ús en nom d’un tercer, excepte segons el permès explícitament per   crocasshop.com  per avançat.

Qualsevol violació d’aquest Acord resultarà en la revocació immediata de la llicència atorgada en aquest paràgraf sense previ avís.

No pot fer cap ús comercial de la informació proporcionada en el Lloc agost materials, incloses imatges, text, il·lustracions, dissenys, icones, fotografies, programes, clips de música o descàrregues, videoclips i materials escrits i d’un altre tipus que formen part de crocasshop.com) ni fer cap ús del web crocasshop.com en benefici d’una altra empresa. Reservat el dret de rebutjar el servei, cancel·lar comptes i / o cancel·lar comandes a la seva discreció, incloent sense limitació, si creiem que la conducta d’el client viola les lleis aplicables o és perjudicial per als nostres interessos. No puede reproducir, distribuir, exhibir, vender, arrendar, transmitir, crear trabajos derivados, traducir, modificar, realizar ingeniería inversa, desensamblar, descompilar,

Crocas Shop aposta pel comerç just i es compromet a pagar de manera justa als proveïdors de productes comercialitzats directament per Crocas Shop.

En Crocas Shop vostè podrà trobar productes relacionats amb:

 • Roba d’home
 • Roba de dona
 • Roba de nens
 • Complements
 • LLar
 • Electrònica per a la llar.

El terme “nosaltres” es refereix a el propietari del lloc web. El terme “vostè” o “client” o “usuari” es refereix a l’usuari o client del nostre lloc web. El terme “venedors externs” o “tercers” es refereix a venedors de productes en les nostres web responsables dels seus propis productes i condicions.

L’origen dels productes pot ser nacional o extracomunitari. Això implicarà una política de l’impostos diferents en cada producte.

Recull de dades dels nostres clients:

El client de Crocas Shop ha de registrar obligatòriament i acceptar els nostres Termes i Condicions per poder realitzar el procés de compra dels nostres productes.

El client haurà d’aportar les dades necessàries per poder fer l’enviament dels productes i poder procedir a l’pagament dels productes adquirits.

 • El seu nom i cognoms
 • El seu correu electrònic
 • La seva adreça física
 • El seu número de telèfon
 • Els serveis de Pagament utilitzen el seu número de targeta de crèdit, el nom i cognom per verificar i processar a els Pagaments pèls Nostres productes
 • Els venedors de productes
 • Els fabricants i magatzemistes utilitzen les dades de l’contingut de la seva comanda per armar el paquet necessari per a vostè.
 • Els serveis postals utilitzen el seu nom, cognom i adreça física per organitzar el lliurament del producte.
 • Els serveis de newsletter utilitzen la seva adreça de correu electrònic per enviar-li correus electrònics.

Les dades recollides de el client són únicament per al procés de compra, d’enviament, així com per als nostres serveis de newsletter  i  publicitat en el cas d’haver estat acceptats pel client.  

Crocas Shop no cedeix dades a tercers excepte els necessaris per al procés de compra o publicitat acceptada.

Pot consultar la nostra política de cookies aquí.

Productes

Productes propis i multimarca.

La venda de productes propis i multimarca, està coberta per la garantia de Crocas Shop. Tanto en devoluciones como en pérdidas de los mismos.

Tots els productes propis de Crocas Shop compleixen la normativa vigent espanyola i de la Unió Europea en termes de seguretat i qualitat.

Devolució dels productes

 • El client disposa de 14 dies per a sol·licitar la devolució del producte comprat.
 • El producte ha de ser retornat en el seu embolcall original, i sense cap tipus de dany ni ús.
 • En cas de pèrdua en l’enviament Crocas Shop enviarà un nou producte (el mateix) a client. En cas de no disposar d’existències, Crocas Shop retornarà l’import a comprador.

Productes l’origen és de tercers

 • Els productes de tercers (identificats) estan coberts per la garantia de tercers i les seves condicions. 

Devolució de productes de tercers

 • Los productos de terceros están cubiertos por su propia garantía de devolución y sus condiciones.
 • Els productes de TERCERS estan Coberts per su pròpia garantia de DEVOLUCIÓ i els Seves condiciones.

Els venedors externs de productes són responsables de complir la normativa vigent espanyola i de la Unió Europea en termes de seguretat i qualitat.

Crocas Shop no és responsable dels productes de tercers que vostè adquireixi en el nostre lloc web.

Pot consultar la nostra política de devolució aquí.

Preus i costos

El client accepta a l’realitzar el procés de compra que:

 • Els preus indicats inclouen IVA si són productes nacionals o europeus.
 • Els preus dels productes extracomunitaris no inclouen IVA.
 • Els preus no inclouen transport.
 • El client haurà d’assumir els possibles costos que es puguin produir en duanes.
 • El client haurà d’assumir qualsevol altra taxa o impost aplicat per les administracions pertinents en la compra de productes extracomutarios.
 • A manera informativa (no vinculant), els aranzels i IVA aplicables a la frontera espanyola són: 

VALOR L’ENVIAMENT (NO INCLOSOS TRANSPORT I SEGUR)

IMPOSTOS A PAGAR

PERCENTATGE APLICABLE

MENOR O IGUAL QUE 22 EUROS

Exempt d’aranzels i IVA

0% aranzels, 0% IVA

MAJOR QUE 22 I MENOR O IGUAL A 150 EUROS

Exempt d’aranzels, subjecte a IVA

0% aranzels, el 21% IVA

MAJOR DE 150 EUROS

Subjecte a aranzels i IVA

2,5% aranzels, el 21% IVA

Modalitats de pagament

El pagament en Crocas Shop es fa de manera segura a través de:

 • Paypal
 • Targeta de crèdit

Ús del lloc web   i la marca Crocas Shop (crocasshop.com)

Totes les marques comercials reproduïdes en aquest lloc web, que no són propietat de l’operador ni tenen llicència per a aquest, es reconeixen en el lloc web.

Vostè no pot utilitzar la marca Crocas, o  Crocas Shop.

L’ús no autoritzat d’aquest lloc web pot resultar en una reclamació per danys, i / o ser un delicte.

Vostè no pot:

 • Publicar el material en aquest lloc web si no està autoritzat com “venedor extern” per Crocas Shop.
 • Vendre, llogar o subllicenciar material de la pàgina web.
 • Està totalment prohibit accedir a qualsevol part de la pàgina web que no es mostri públicament. L’accés, seguiment i obtenció d’informació no publicada expressament pot constituir un delicte. No ha d’accedir a cap part de la pàgina web que no es mostri públicament.
 • Mostra qualsevol material de la pàgina web en públic, sense acreditació de la font.
 • Mostra qualsevol material de la pàgina web a Reproduir, duplicar, copiar o explotar material del nostre lloc web amb fins comercials.
 • Editar o modificar qualsevol material de la pàgina web.
 • Està estrictament prohibit incloure números de telèfon, adreces de correu electrònic, adreces web o dades de contacte a la descripció de l’empresa. Les opcions de pagament tenen els camps corresponents per afegir aquesta informació.
 • Està absolutament prohibit afegir llistats en qualsevol modalitat gratuïta a través de tercers amb correus electrònics i usuaris creats adhoc i que no estiguin relacionats amb l’empresa llistada, perquè pugui ser revisat pel nostre equip. Si es detecta, l’arxiu i el correu electrònic s’eliminaran.

Modificació de les clàusules de el  present document.

Crocas Shop es reserva el dret a modificar els preus i condicions de el present document en qualsevol moment.

Crocas Shop podrà procedir a modificar el contingut de les presents condicions contractuals, sempre que hi hagi causa o motiu per a això, especificant, en tot cas, de forma clara, els seus motius i efectes de tota mena. S’entén que hi ha motius suficients per justificar el canvi quan es pretén:

 • L’ampliació de la gamma o el nombre de serveis es posen a disposició de client o milloren els existents.
 • Serveis d’adequació sota contracte als avenços que es puguin assolir gràcies a el desenvolupament de noves tecnologies.
 • Adaptar qualsevol d’aquestes clàusules a la legislació que, en cada moment, estigui vigent o aclarir el contingut de determinades clàusules o adaptar-les a l’mercat.
 • A l’inici d’una nova campanya o període de vendes.
 • Crocas Shop es reserva el dret a modificar els preus i condicions de l’contracte en qualsevol moment.

Crocas Shop sempre es reserva el dret a no admetre a un client.

Crocas Shop es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o rebutjar una comanda i publicitat en els següents casos:

 • A sol·licitud d’autoritats judicials o administratives.
 • Quan, a parer seu, el contingut de la publicitat fora de obscè, ofensiu o no d’acord amb les característiques editorials del producte, o danyés la imatge dels directoris publicats.
 • Quan apareix en el mateix objecte publicitari i de forma explícita, més que un nom professional, comercial o d’empresa, sense relació efectiva alguna i amb l’única finalitat de compartir el preu publicitari. En aquest sentit, els centres comercials o similars no poden incloure en la seva publicitat el llistat d’empreses que l’integren, ni publicitat associada o col·legiada en el cas d’associacions o col·legis professionals.
 • En qualsevol cas, Crocas Shop adverteix que afecta als seus interessos o a la resta de clients.
 • En el cas que les dades facilitades pel client siguin falses o no s’ajustin a la realitat.

L’ús  d’aquest lloc es regirà per la llei d’Espanya i estarà subjecte a la jurisdicció exclusiva d’Espanya i als jutjats de Barcelona.